1. Radobýl

Radobýlské ranní rozhledy … 200 slov na „R“

Rozmrazující rozbřesk rozněcuje rozvinout ranní rutinní rituál. Rozštípaným roštím rychle rozehřát rošt, rafinovaně rozlít rum, rozestlat rohože, rozohnit rozechvělou rusovlásku, rezolutně rozjet rozverné romantické radovánky.
„Rapapapá!“ Rozehřátý rtuťoměr registruje roztávající rampouchy. Rozkapané rampouchy rozptylují ranní rozkoš.
Rozbolavělé revma raději rozchodíš. Rozebereš rukavice, rolák, rádiovku, rubášku. Rozštěkáš ratlíka. Ryčným ruchem rozčílíš rozespalé rodáky“. Rouháš rekognoskovat Radobýl. Rozum radí rezignovat.
„Rapapapá!“ Rozšafní rabijáci rozryli rypáky rozmrzlé rýhy, roky rekultivované rolníky. Revírníci rachtající ručnicemi reptají. Rozepneš rozhalenku, rozumně rekapituluješ rachitickou rozjařilost. Rozcestí rozhodne. Rádoby reflektujíc radlici rolby, razíš rigol restituovanou rovinkou rozškatulkovanou rozmrzávajícími remízky. Rozednívajícím ránem rozeznáváš rýsující Radobýl. Rozumně revidujíc ranní rozcvičku, rytmicky rázuješ roklí. Rázovitý region ráčí režírovat rozběhnutému revmatikovi relativní rozkoš rámovanou rozmanitými rozhledy. Relevantní radost. Rozkročen, rozpřáhneš rozmrzlé ruce. Rozněžněle rozjímáš.
„Rapapapá!“Rozsáhlý rozhled rozruší rapující rusalka rafinovaně rolující roztržený rozparek ranního roucha. Rozjíždí rozpustilé rejdy. Rozdrkotaného rozumbradu ranní reminiscence rusalky rozhodně rozehřeje. Roztržitě roluješ rádiovku. Rozpačitě rudneš. Rozkýchaný rýmou rozjařeně rozvikláváš rezavějící relikvii.
„Rapapapá!“ Raději rezignuješ. Rychle rázuješ rozsedlinou, rozčísneš rýpající remízky, rozdupeš rozkošatělé růžové roští. Rád rozpoznáš ráno rozestlanou ratejnu. Růžolící robka rozradostněně rozpřáhne ruce. Rozradostněná, roztřeseně rozmrzávajícího reka rozhodně rozehřeje. Ranní relaxační rozcvičku raději reflektuje. Rošťákovo rozmary rezolutně rozptýlí. Rozednívající rozbřesk radostně rajcuje rozjitřené romantiky.

Napsat komentář

komentář