2. Hazmburk

Hazmburk … hovorově Házímburg … 150 slov na „H“

Hypnotizovaně hledíme hrbolaté hradby hradu Hazmburk. Hrad hodláme horolézti. Habrovým hvozdem hopsáme hore.
Historici hájí hypotézu, hlásající Hazmburk hovorově … Házímburgem.
Honosný hrad hněvával hartusící husity. Hystericky halapartnami hrozili hochům, houževnatě hájících hradní hradby. Horda husitů hodlala hrad hrůzostrašně hroutit. Hlavně hezké hradní holky hanobit. Hradním hejskům hrozí hladomorem.
Hradní hospodský hněvivě hodnotí hamižnost husitů. Husity hodlá hecovat.
Hněteným hovězím hltí horké housky. Hbitě hotoví haldu historických hamburgerů. Housky hlcené hněteným hovězím hází hladovým husitům. Hašteřící husité horlivě hltají házené hamburgery. Hejtman hubuje hamižné husity holdující hnětenému hovězímu. Hněvivě hřímá hore.
„Hrome!“, hradní hajzlbába hodila hutným hovnem. Hejtman hbitě hmátne hozený hodnověrný hamburger. Hladově hryzne.  „Herdek … hovno!“, hodnotí hejtman hotovku.
Hrozivě hýbe hubou. Hurónsky hartusí. Hlídkující husité hledí hysterického hejtmana hyperaktivně hartusícího haksnama. Hořekující, hází halabala halapartnami, helmami, husitskými hacafraky.Hradní hoši hledí husitské hýždě houfně hopsající houštím, huštěným házenými hamburgery.
„Hola!“ Historickou hypotézu hlásající Hazmburk  …  Házímburgem, hotovme hodnověrnou.

Napsat komentář

komentář