Velkožernosecké vinařství

Velkožernosecké vinařství … 200 slov na „V“

Vášniví vinaři vědí: „Ve víně vidíš vše!“ Velkolepé vypíjení všedních vjemů, vymazlené vábení vnadných volavek, výplach veškeré veteše vtěsnané ve vědomí. Vše ve verších.
Velkožernosecká vesnice vábí vašnosty věhlasným vinařstvím. Vytesané výklenky ve vnitrobloku vítají vychutnávače vinných výkvětů výtečnými variacemi. Vínoznalci vynikají veskrze vytříbeným vkusem. Velkolepým vychutnáváním vybraných vzorků vína volí vítěze. Vítěznému vínu vlepí vyslouženou vinětu. Vystavené velkoobjemové válce ve vnitrobloku voní vtěsnaným vyzrálým vínem.
Vrchní vinař ve velkolepém vyprávění věnuje vzpomínku veškerým významným vinařům. Vyčerpávající vyřídilka vinaře, vychvalující vína všemožných výrobců včetně vlastních výdobytků, vymotivuje vyžíznivělého vůdce vašnostů. Vskrytu všech, vyvrtá vlastní vývrtkou velkolepý vpich ve výjimečném velesudu, velikosti vodojemu, vhodného vyzásobení vesnice veškerou vodou.
Vysvobozené víno ve vzoru Vesuvu vytryskne výpustným ventilem vně. Vlastně vůbec vně! Ve vteřině vytopí veškeré vnitřní výklenky vinařství, včetně veterána vyspávajícího vedle vinného výčepu včerejší vydařený večírek. Vychytání vylévaného vína vědrem věnovaným významným vedoucím vinice vzalo vniveč.
„Vida!“, vytopení vašnostové, vehementně veslující ve vylitém vínu, volně vyzpěvují. Všichni vesele vyřvávajíc, velebí všeobjímající výplody vinařů. Vylitá vinná vakcína vskutku výtečně vyhnala vašnostům vrásky.
Vytopené vinaře, vzpruzeně vyplouvající vně vnitrobloku, vděčně vychytávají vzduchem vyplněné vaky vyvázané vlasci, vhozené vycvičenými veřejnobezpečnostními vložkami vnitra. Výlov vinařů vítají veskrze vydařeně.
Vychytaní vinaři ve vyplétaném vezírku vskutku vystřízliví.

Napsat komentář

komentář