Dubina – dokonalá destinace

Doporučujeme dokonalou destinaci … 122 slov na „D“

Dolnolitoměřická destinace dýchá dávnověkými dějinami. Dmoucí duha doprovázející drobný deštík dodává dramatičnosti duchovnímu dojmu dávné domoviny divokých druidů. Dómská diecéze dodnes důstojně dohlíží dolů do drobných dvorků dochovaných domů.
Dozelena dobarvený design dobového domu Dubina 10 deklaruje dostatečnou důstojnost.
Div divoucí! Dřevěné dveře dokořán doporučují dojít dovnitř. Důvěryhodný dojem dokresluje decentní dispozice domu doplněná dostupným dvorkem.
Družná domácí dojme došlé dobrosrdečností. Decimované dokáže duchovně doladit.
Dehydrované dopojí douškem džusu, džentlmenům dotočí desítku. Debužírujícím domluví degustaci dozrálých delikates. Dojedná dlabanec.
Dezorientovaným dobrodruhům dobrotivě domluví. Decimovaným dopřeje dáchnout do duchen diskrétních dvoulůžáků.
Doporučená destinace dostatečně dopřeje dovychutnat dospělým dokonalou dovolenou, důchodcům důstojně dožit důchod, dětem doplní dobrodružství.
Dojeďte! Dosáhnete duchovního doladění. Doléčíte dlouhotrvající deprese.
Dobrý den, Dubino!
Dobro došli, dosvidanija, danke!!!

Napsat komentář

komentář