Křesťanská koleda konejší kohokoliv

Křesťanská koleda konejší kohokoliv …        100 slov na „K“

Kdysi, kdesi … klopýtal kamenitou krajinou kmet. Konopnou kutnou kryl kypící krásku. Křehotinku, kterou kdovíkde klofnul.
Kvačíc ke krytému krmelci, kouká kradmo kolem. Kdoví, kdo konspirativně kontroluje kroky kolemjdoucích.
Kolem klekání kráska konečně klade ke krmelci klubajícího kudrnatého kloučka. Kravička, kůzlátko koumavě kroutí krkem.  Kol kolem kraluje kupodivu klid.
„Konečně!“, klesající kometa káže křesťanům kýžené kralování Krista.
Klanící králové kladou ke kolébce kožešinový kabátek, kaftan, kafr. Křehká kráska kojící kloučka kyne kolemjdoucím.
Katolíci kuropějí konejšivé koledy. Kronikáři kompletují křesťanskou knihu knih. Kdepak korán!!!
Klanějíce kříži, kooptují Krista. Kristova karma koriguje každodenní konání katolíků.
Křesťanské koledy kvitující Krista každoročně konejší kohokoliv.

Napsat komentář

komentář