Líbezné Litoměřice

Líbezné Litoměřice …100 slov na „L“

Líbezné Litoměřice lemuje líné Labe linoucí listnatými lužními lesy. Loňské lijavce leckde lokálně lily louky ležící letos ladem. Leč lokalita Lodního láká labutě loudící laskominy. Laškovně libujíc loudají lidé letitými latrány litoměřických labyrintů. Lepší leitmotiv ledva lapnete.
Lakované lavičky lákají láskyplné lyriky lajdající lesoparkem. Literární letoru ladili lačným lyrikům lektoři legendárního litoměřického lycea. Leckterým laureátům lichotivě lahodila lekce lingvistiky.
Listujíc literárními listy luštím libreto. Libozvučné linutí liter lyrikům lechtá libido. Láska lomcuje líbajícími láskomily. Lasička lezoucí listovím lípy loví larvy. Leč libozvučné lkaní lyriků lasičku leká. Lomcuje lýkem. Lýko lupne, lasička levituje. Letí léčit lyrikům letoru. Leknutím labilní lyrici láteří.

Napsat komentář

komentář