Proboha, povodeň!

Proboha, povodeň !!! … 300 slov na „P“

Pokolikáté ???
Pětiletá, padesátiletá, pětisetletá ??? Posledníc patnáctletí přešlo, pokud pamatuji, průšvihových povodní pět. Přitom poklidné poprchávání, předvídané prognostiky počasí, pravidelně přechází přes přívalové průtrže po plenící plaváky.
Proč ???
Protože promáčená pole pojmou pouze přiměřenou porci přeháňky, přetékající potoky přiženou příval povodím, přičemž plné přehrady přestávají poskytnuté příděly přijímat.
Poplašení pracovníci Povodí, poučení předcházejícími pohromami, překotně posílají průtoky přes přelévané přehradní přepady po proudu. Posléze přivozená povodeň působí příšernou paniku. Požárníci, policie, pracovníci První pomoci přispěchají pomoci.
Plní pytle pískem, podél proudu pak postaví plechové ploty, pohotovostně připraví přečerpávací přístroje. Plni pochybností pohlížejí podmračeně proti proudu.
Proč ???
Protože předvídaný povodňový přítok přijde pravděpodobně pětkrát překročený.
Proč ???
Protože prostě prší.
Pozorujíc podnebí, polohlasně přemítám.
Pokud, poplatní poučnému příkladu praotce, pověstného postavením přepravního plavidla pro páry paviánů, prasátek, papoušků, paní, pána, prostě pro povšechné pozemské plémě, preventivně připravíme pevné prámy pro potřeby příbuzných, přátel, případně přespolních pocestných, potom
při prvním poplašném povodňovém poplachu použijeme připravená plavidla pro potřeby překonání přívalové pohromy. Pokud přitom použijeme poznatky prakticky prověřené při předchozích plavbách přívětivých part přátel po povodích, předzásobíme prámy petlahvemi pití, placatkami pálenky, piknikovými pytlíky plnými poživatin, přechytračíme povodeň. Proti pršení přibalíme pláštěnky, pogumované plachty.
Podle příbývajícího přívalu, přivoláme přátele, pobývající poblíž předpokládaného ponoru. Připravené prámy plné pozvaných protipovodňově přichystaných přátel pošleme posléze po proudu. Plni pochybností poprvé pospolu proplujeme polabskou Portou, povodeň prožene prámy podél polozatopených Polabských pískovců, pravděpodobně po přívalovém plaváku přejedeme přes ponořenou pohraniční Pirnu.
Postupně, podobni pohádkovému Plaváčkovi, plni potěšení přivítáme po proudu podobně připlavené prámy připluvších přátel. Pro pohodu při pádlování, prámy pospolu provážeme předem připravenými provazy, prohrabeme pytle plné pochutin, pak plni pohnutek pořádáme piknik pro přeživší přátele.
Poté, přátelsky pobratřeni, podobni portugalským pirátům, překonáme přílivem pleněné písečné pobaltské pobřeží.
Proč !!!
Protože po potopené polokouli přeplaveme přímo pod Popocatepetl, poslední pozemskou pevninu.

Napsat komentář

komentář