Proč pojmenování Ploučnice ?

Proč právě pojmenování Ploučnice ? … 300 slov na „P“

Přátelé, popřemýšlejme pospolu, proč Ploučnici pojmenovali předkové právě Ploučnicí.
Protože potůček prorážející pískovcovou průrvu posléze poskytne plavcům ploužení podél porostlého pobřeží ? Proto Ploužnice ?
Příslušné pojmenování poskytuje povodí plochá pahorkatina pozvolně plynoucí po proudu. Pakliže přitakáme, pak platí pojmenování Plošnice ??
Případně pokřtilo potůček při předjaří plno ploutví plotic, pachtících proplavat proti proudu  pověstnou průrvu. Potud Ploutvice ???
Pardóóón !!! Poslechněte poučný příběh poodhalující pravdu pojmenování Ploučnice.
Přípravka pro průmyslovku pořádala pro patnáctileté plavovlásky předprázdninový prožitek.
Pro postpubertální patnáctky připravili páni profesoři putování po proudu potoka pod průrvou. Plno půvabných panenek pádluje poprvé.
Po poledni parta puberťaček přistává pod peřejemi. Postaví plátěné přístřešky pro přenocování, posvačí paštiky, poté polehnou podél pobřeží připraveny přijmout poslední polední paprsky.
Partička povalečů plující pramicí po proudu překvapeně procitne. Pnoucí prsa puberťaček pod pidiplavečkami poblouzní pošilhávající páprdy. Podobni pirátům prahnou plenit pobřeží.
Pramici přikotví pod přemostěním, poté posilněni panáky pálenky přicházejí potěšit polehávající plavkyně podbízivými poklonami. Polichocené puberťačky poposedávají.
Probuzený pan profesor podezíravě pohlíží po přehnané povolnosti plavovlásek.
Psst! Pozor, pan profesor přednese poučení. Protože poráčkovává, poskytneme proslovu patřičný překlad.
Pan profesor potřeboval povědět : Poučení pro učnice.
„Pravačky pravou paží porýsovávají. Pokud předčasně porodí, porodí praváčka. Potom položí prtě poblíž pramene. Prtě pojme pravačka. Položené práče. Prtě pravé. Pochopte pravící pravidlo. Ponechte porností“.
Pan profesor pověděl : Poučení Plo učnice ?
„Plavačky plavou paží,  polisovávají. Pokud předčasně polodí, polodí plaváčka. Potom položí pltě poblíž plamene. Pltě pojme plaváčka. Položené pláče. Pltě plave. Pochopte plavící plavidlo. Ponechte polností“.
Pochází pojmenování pověstného potoka podle předchozího příběhu ? Pravděpodobně !
Proto pannám, plujícím po Ploučnici, připomínám POZOR ! Předvídejte potřeštěnou přízeň protřelých předsňatkových podvodníků, plujících po potoce, prahnoucích prznit panny.
Pokud podlehnete, předčasně porodíte plaváčka. Pokud prtě proradně pošlete po proudu po pltích, předpokládejte potrestání poříční policií.
Proto pochvalme poučení Plo-učnice !!!

Napsat komentář

komentář