Suché jezy

Vodáci … podpořte projekt Suché jezy  … www.suchejezy.cz

Jezy byly na našich řekách odedávna. V poslední době ale dochází k tomu, že voda nad některými jezy je zcela využívána malými vodními elektrárnami na úkor rekreace, ekologie a migrace živočichů. Dochází k nedodržování zůstatkových minimálních průtoků, vorové propusti bývají celoročně zahrazeny a vodáci chodí úseky řek pěšky.
Vodáctví je v Čechách hodně rozšířené. Na základě údajů od půjčoven se mu věnuje až 670 000 lidí ročně. Obrat z vodáckého sportu je přes 1,3 mld. Kč, obrat MVE je přes léto zanedbatelný.
Cílem projektu „Suché jezy“ není likvidace MVE, ale dodržování stanovených pravidel tak, aby všichni měli právo na vodu.Účastníci projektu vytvářejí databázi suchých jezů (popis a fotografie), kde nejsou dodržovány min. zůstatkové průtoky, aby mohly být předány podněty na příslušný úřad, který kontroluje dodržování vodního zákona.
Projekt suché jezy je nevýdělečný a tento jeho stav se nikdy nezmění. Finanční podpora projektu je možná například v umístění loga nebo jména na stránkách suchých jezů, nebo je možná zakoupením trička.