Tříkrálová koleda

Královská koleda … 100 slov na „K“

Koukám, kterak královští koledníci kráčejí kamsi ke kostelu kasírovat kolemjdoucí.
Kdysi, kdesi … král Kašpar komandoval kralující kamarády kvaltovat ke krmelci, kde klepal kosu krásný klouček. Klusali ke kometě, která klesala. „Kam?“, ke kolébce kudrnatého Krista. Klanějící králové kajícně klekají ke kolébce. Křehká krasavice konejší kloučka, kníratý kmet králům kyne.
Králové klopí kadidlo, kafr, kotlík kuskusu. Královská koleda.
Koukám ke kostelu, kde koledníci kořistí koruny komukoliv, kdo korzuje kolem. Komupak královská koleda kápne?
„Kristepane, kdybys koukal, kterak koledníci kupují krabicové. Kapánek koštují. „Krucinál!“, kluci kazí kodex koledníků.
„Kdepak!“, klopýtající koledníci klopí koledu kolektivu kverulantů, kteří klábosí kolem kouřícího koksového koše.

Napsat komentář

komentář