Vodácké vánoce

Vodácké vánoce … 400 slov na „V“

Vemlouvavý vánoční večer vždy vykouzlí vášnivým vodákům veselý výraz.  Velebíc vkus věnujících, vroucně vybalují vodotěsné vaky, vařiče, vesty, vesla, vademekum vodáka, vzácnou výbavu ventilků. Víceméně veškerý vodácký vercajk vábící vodáky vyzkoušet valem ve vlnách.
Vodák Vašek vroucně vzdychá vzpomínkami vášnivého vemlouvání vnadné vodačky Věrky vloni ve Vyšáku.
Ve víru vymýšlení vánočních variací vytanula Vaškovi vize věnovat Věře vysněnou Vertexu. Valem vykorespondoval vánoční večeři ve vodáckém výčepu vedle Vltavy.
Věrka vnímá velkolepost výzvy. Vyžilou Vertexu Vašek výhodně vyzískal ve veřejném výprodeji vodáckého velkoskladu. Vcelku vděčně vytáhl vyžebraný vrak vně veteše. Vylomené vzpěry včetně vyšklebeného vodorovného vrypu vášnivého vodáka varují. Vskrytu večera vtěsnal vetchou Vertexu ve vejminku vedle vany.
Všechny vymyšlené vychytávky vyrobí Vašek ve večerním volnu. Vatelínem vypolstruje věky vysezené výztuhy. Vprostřed vysloužilého veterána vlepí vlastnoručně vyrobené vrbové vzpěry. Válečkem vytlačí výdutě, vylaminuje vrypy, vybrousí vrapy. Vše vydatně vypucuje. Věnuje veškerou vůli velkorysému vytunění vysloužilého veterána.
Vidouc vyrobené veledílo všeuměl Vašek vesele výská. Vpodvečer ve Větřní vsune Vašek vymazlenou Vertexu všanc vlnám Vltavy. Větrná vánice víří vysněženými vločkami. Vašek váhavě vrklá ve vodotěsném vodním vaku. Vyndá vypelichaný vaťák, vetché válenky. Vteřinu váhá, vzápětí vytáhne víno, včetně vývrtky. Voňavý Veltlín vyžehlí Vaškovi vrásky. Vítězoslavně vyjíždí vstříc Věrčiným všeobjímajícím vnadům.
Věrku Vaškův vzkaz vykulil. Vyfintěná, včas vysedává vpodvečer ve vyhřátém výčepu vánočně vyzdobeném vyšňořenými větvičkami vejmutovky. Vychutnává ve vermutu vyvařené višně. Vypečená vánočka voní vanilkou. Vášnivě vyčkává vytouženého Vaška ve veřejích.
Však vida Vaška! Vskutku velkolepě vyvažuje Vašek ve vlnobití vzpouzející Vertexu. Vzdor varovným výkřikům vjíždí vorovou vpustí vprostřed vražedného vývařiště. Vmžiku vymrzlého vodáka vyklopí vzdutý vracák. Vymazlenou Vertexu vcucne všetečný vodní vír.
Věčnost vyčkávající Věrka vztekle vyzunkne vizoura, vrávoravě vyjde ven vyhlížet vysněného Vaška.
Visutou verandu výčepu vyztužují vzpěry věky vyviklávané vzdutou Vltavou. Vrzání verandy Věrku varuje. Vymrzlá vidí vůkol vánicí vymítanou Vltavu. Vtom vdáli ve vířících vločkách vytuší velikého vorvaně. Vyděšeně vírá vstříc ve vysokých vlnách vehementně vyvádějící velrybě. Vašek, ve vymáčeném vaťáku vypodobňujíc velrybu, vyfrkne vodotrysk vody.
Ve výkrutu ve vteřině vyhmátne, vzápětí vyrve vyviklanou vzpěru verandy. Vylomená veranda vymrští Věrku všanc vodnímu vlnobití. Ve vysokém výkmitu vyvede vydařilý veletoč. Vědomí vytrácející Věrku vylovila velryba. Vlastně Vašek ve vymáčeném vaťáku. Vyráchané vodáky vychytaly vrbičky ve vzdáleném výběžku Vltavy.
Vymrzlí, vyzuli ve Vaškově vejminku vodou vrchovaté válenky, vysvlékli vlhké vaťáky, vytřepali vodoměrky vpletené ve vlasech.  Večer ve vyhřáté vaně vinšují vodákům veselé vánoce.
Však Vašek vymýšlí vytunění vany ve vodě vznášené vodotěsnými vaky, vlečené vstřícnými vodáky, vyhřívané velkoobjemovým vařičem.

 

Napsat komentář

komentář