Vodácký pozdrav AHOJ !!!

Ahóóój !!! … 11 slov na „A“

„Ahóóój!“, artikulované árie adresované atraktivními amazonkami absolventům admirálské akademie aktivují autentický aplaus.
„Ahóóój!“, adekvátně artikulují amplionem aktivní adjunkti admirality, akcelerující akátovou atrapou Aurory.
Akustické „Ahóóój!“ avizuje avantgardní atmosféru.
Andělským „Ahóóój!“, aktivizují amazonky aplikující afrodiziaka asimilační alergeny abiturientů akvanautiky.
Alkoholovým „Ahóóój!“ absorbují abonenti admirality aromatický aperitiv a absinth.
Akčním „Ahóóój!“ aplikují anonymní amazonky akvabelové atrakce.
Agitačním „Ahóóój!“ akceptují absolventi avantýry afektovaných amazonek, alternativně aplikujících akty.
Agresivním „Ahóóój!“ atakují amorální adeptky akvaaerobiku armádní archu.
Absurdním „Ahóóój!“ abdikuje ad acta abstinující asketický admirál.
Angažovaným „Ahóóój!“ ambiciózní absolventi a agilní amazonky asi asimilují.
„Ahóóój“, ažaž aklimatizovaní adepti admirality a anorektické amazonky absolvují atypický akvaplaning archaické archy Aurora azurovým akváriem.
„Ahóóój! Avé! Adios! Arrivederci! Astalavista!

Napsat komentář

komentář