pár povídek z knihy – „O“ jako Otava

Odmykání Otavy … 400 slov na „O“

Odborník Oťas obvykle organizuje oblíbené „Odmykání Otavy“. Onehdy oslovil osádku olympijské osmiveslice: „Oprubujte onačejší obratnost. Objeďte otavské ostrovy.“ Osm obdivuhodných odvážlivců odhodlaně osedlalo oválná Orinoka.  Omrkli ogumované okraje ojetých Orinok, olepili odchlíplé obruby, opatrně odfoukli ohřáté oblouky odvzdušňovacími otvory, obezřetně omrkli omočený obvod.  Osm odvážných odvážně odrazilo od občerstvovací oázy obsazené obdivujícím obecenstvem. Obratně objeli ohlazené otavské obelisky. Obecenstvo odměnilo odvážlivce ovacemi. Obzor opalizuje opojným odleskem, opar ozařuje oblohu okrovými oharky, ovzduší omamuje ozdravným ozónem.
Odpolední ohromná obleva odstartovala osudnou odyseu opovážlivců. Obrovský odtok odplavil oseté ozimé obilniny, opečovávané odrůdy okopaniny, otýpky ovesných odenků, ourodu okurek. Odkudsi odvalil oranžový obytný omnibus, omšelé ohrazení obory. Odjinud odnesl obecní odpad, otlučenou obuvnickou opravnu, od osady Opolenec originální oltář.
Odvážlivce obtížně ovládaných Orinok odvláčel okolo opuštěných osad. Odplavená obydlí opustila okres. Odmáčené ostatky oděvů odevzdaně ověnčily okraj obrostlého olšoví.
Obstojně ovládané Orinoko organizátorů ošklivě odstavil odmotaný ostnatý ohradník. Opilou osádku obráceného Orinoka omlely oblázky. Opožděné Orinoko omotané ovíjejícím orobincem odhodil ostrý ostroh. Ofiny osádky obojživelného Orinoka oskalpovala odkloněná olše. Odzbrojené osádky omráčeně odpádlovaly ohbím Otavy. Odevzdaně obejmuli olšoví ochraňující oblázkový ostrov obtékaný ohrožující oblevou.
Oddělaně odpadli. Otlučení, orvaní, odrovnaní. Ostýchavě obejdovali okolo orašplovaných Orinok. Otráveně olepili odfukující otvory, otřepeným obinadlem ovázali odřeniny, obětavě okoštovali ovocňák. „Ouvej!“ opatrně ohmatává Oťas oteklé opuchliny: „Okamžitě odtud odplavme! Odevšad ohrožující Otava odplaví ostrov!“
Obluzení, ovínění, obezřetně opět odrazili od okraje Otavou odsouvaného ostrova. Orli obdivně oblétli ovády obodané odvážlivce, ostýchavé ondatry opatrně obeplavali obtížně ovladatelná Orinoka, okouni okouněli opodál.
Od odtoku odkanalizování obce omámil osádky odporný odér. Omylem odtokem osprchovaná osádka opožděného Orinoka otálí. Ostatní okamžitě omluvně odpádlovávají. Očistné opláchnutí omočené, okálené osádky odbyde Otava ovlažující otočkou. „Oléé!“, otáčivé odstředění opere oděv od ostatních oranžovohnědých ostatků.  Odcloněné ohbí Otavy očekává osádky obludným opevněním obroubeným obrostlými ořešáky, ovinuté ostnatým ostružiním, olemované odplavenými oštěpy okresních oštěpařů. Objet opevnění? Omyl! Odpádlovat okolo? Otázka! Otevřít oči, očekávat odražení! ÓÓÓ! Obří oplach, odstrašující obrátky, ošklivý obkročák, obřadný očistec.
Osmičlennou odplouvající osádku osedlávající občas olympijskou osmiveslici odchytí ocelové opěry opraveného osvětového objektu. Obrácená opuštěná Orinoka ostošest odplouvají ohbím ošemetné Otavy.
Od opěry odtržených osm ochabujících opovážlivců oslovil Oťas : „Ohóó! Otrocké ovládání olympijské  osmiveslice? Obyčejný opruz! Ovládání Orinoka? Onačejší oříšek! Okázalé orgie. Originální odreagování.
Olda, osmkrát ověnčený olympionik, opatrně osahávajíc opruzeniny, odvětí: „Ouvej, oželím objíždění Otavy, Ohře, Oslavy. Odcházím omrknout ošetřovnu. Omlácený Ondra odevzdaně odsekne: “Oukej, odjakživa osedlávám obecního osla, ovšem Orinoko odkopává otřesněji. Ostatní odevzdaně obšlapují okolo.