Restaurace

Vinárna Vikárka – bezvadná volba na skvělé víno

Vinárna Vikárka  … 122 slov na „V“ Vstupní veřej Vikárky vábí vytříbené vinaře vplout ve vnitřek vyhlášené vinárny. Vzletmo vstupujíc  vydlážděným vchodem vidíme vpravo verandu vedoucí ve vejminek. Ve vystrčeném vejminku vykouzlil ve vlahých večerech velebený velebásník vroucí veršované variace. „Však, … Viléme!“ Vstupujíc ve vnitřní výdřevu vinárny, vášnivě vzdychneme. Všudypřítomný věhlas vinárny ve všech […]

Dobrá Bašta v Litoměřicích – bezvadná volba na skvělé jídlo

Bezva bašta? Bašta!  … 122 slov na „B“ Balvanité  bastiony bránívaly bezpečnost blízkého biskupství. Brabantští bojovníci, barbaři, bortící během bojůvek baráky blízkých Bohušovic, Brozan, Budyně, byli bezmocní. Bezzubě bombardovali baštu balvany. Budoucnost byla baště blahosklonná. Báječní borci baštu berou, budujíc bezva bufet blízko bývalé brány, bokem blahobytného bulváru. Bedlivý barman blýskající barpult baví bližní báchorkami, burcujícími […]

Created by Jirka Háček.cz | © All Rights Reserved