O městě a okolí

DrDoL – Druid Dubinský od Litoměřic

„Drdol“ (druid Dubinský od Litoměřic) doporučuje … 99 slov na „D“                  Drahým džentlmenům, dorazivším do Dubiny, dopřejme drobet dobrodružství. Dovězte důležité detaily destinace dýchající duchovnem. Dodnes dolů dohlížející Dómská dieceze dokazuje důstojnost dávné domoviny druidů. Dvousetmilionleté dějiny deklarují důsledek dokola dovádějícího … Read More

Máchův Máj

Máchův Máj … 100 slov na „M“ Malebné městečko mezi mosty má magickou moc. Mimořádná minulost města mámí milovníky mýtů. Masiv majestátné Milešovky mizí mezi mlhavými mraky. Mnohačetná masa měšťanů míří malebnou mýtinou Mostky manifestovat milosrdenství myšlenek Máchova Máje. Mosazný monument … Read More

Líbezné Litoměřice

Líbezné Litoměřice …100 slov na „L“ Líbezné Litoměřice lemuje líné Labe linoucí listnatými lužními lesy. Loňské lijavce leckde lokálně lily louky ležící letos ladem. Leč lokalita Lodního láká labutě loudící laskominy. Laškovně libujíc loudají lidé letitými latrány litoměřických labyrintů. Lepší leitmotiv … Read More

Dubina – dokonalá destinace

Doporučujeme dokonalou destinaci … 122 slov na „D“ Dolnolitoměřická destinace dýchá dávnověkými dějinami. Dmoucí duha doprovázející drobný deštík dodává dramatičnosti duchovnímu dojmu dávné domoviny divokých druidů. Dómská diecéze dodnes důstojně dohlíží dolů do drobných dvorků dochovaných domů. Dozelena dobarvený design dobového … Read More

Kavárna „Káva s párou“ – dobrá volba na dobré kafe

Kouzelná kavárna  … 122 slov na „K“ Kdo kráčíš kopcem kolem křesťanské katedrály ke kapličce, klopýtneš kvůli kolejím, kde kotví kolomazí krášlená kolejová královna. Komín kovového kolosu kraluje kulatému kotli kutému ke kabince. Krásná kulisa ke kouzelné kavárně. Kolemjdoucí křehotinky … Read More

Vinárna Vikárka – bezvadná volba na skvělé víno

Vinárna Vikárka  … 122 slov na „V“ Vstupní veřej Vikárky vábí vytříbené vinaře vplout ve vnitřek vyhlášené vinárny. Vzletmo vstupujíc  vydlážděným vchodem vidíme vpravo verandu vedoucí ve vejminek. Ve vystrčeném vejminku vykouzlil ve vlahých večerech velebený velebásník vroucí veršované variace. … Read More

Velkožernosecké vinařství

Velkožernosecké vinařství … 200 slov na „V“ Vášniví vinaři vědí: „Ve víně vidíš vše!“ Velkolepé vypíjení všedních vjemů, vymazlené vábení vnadných volavek, výplach veškeré veteše vtěsnané ve vědomí. Vše ve verších. Velkožernosecká vesnice vábí vašnosty věhlasným vinařstvím. Vytesané výklenky ve vnitrobloku … Read More