Přišel Praotec Čech na Říp v zimě ?

Málokdo se kdy zabýval myšlenkou, zda-li Praotec Čech při památném objevu České země přišel se svojí družinou v poklidu v sandálech neb bylo léto nebo spíše ve vyteplených laptích, pakliže na horu Říp dramaticky vystoupal prvovýstupem zasněženou severní stěnou. Kosmas ani Dalimil roční dobu výstupu přímo nespecifikují ale napovědět by nám mohl praotcův památný projev z vrcholu hory Říp : “Vidím zemi, mlékem a strdím oplývající”. Co je to “strdí”, snadno zjistíme ze slovníku staročeských slov. Je to med, čili v souvstažnosti se strastiplnou poutí družiny praotce Čecha až odkudsi z Balkánu, ta kýžená sladká tečka za ukončením cesty. No a země mlékem oplývající ? To nás jednoznačně opravňuje k přesvědčení, že země vůkol byla celá bílá, jakoby mlékem oplývající. To by tedy znamenalo, že praotec neplakal  nad rozlitým mlékem ale spíše, že všude pod Řípem ležel sníh a země byla bílá jako mléko.

Na základě těchto úvah jsme se rozhodli uskutečnit ve stopách praotce Čecha vymačkaných ve sněhu, následující zimní výstup na horu Říp, který vám čtenářům vřele doporučujeme. Z obce Krábčice jsou to až na vrchol sotva dva urputné kilometry a budete-li mít štěstí, bude otevřená i hospůdka pod rotundou (út-ne 10-17.00, v zimě do března pouze o víkendu)

A tož teda … Praotcovo prapamátné promlouvanie …. na 120 slov začínajících písmenkem “P”

Priatělia, postojmež !!! 
Poslúchnitě Praotcovo prorokovanie po polrokém putovaniu ponurými pustami, Podunajím, Podyjím, Pálavou, Podkrušnohorskou panvijou, potem Podřipskem. Požehnané Podřipsko prinosí pochodujúcim praslovuanom pravé potěšenie. Po prekonaniu posvátného pahorka pospolem pohlédněmež po popitých panákuov podřipske j pálenky, pollitroch penivého piva, poldecákach prúzračnejho Pinota. Potem plný porozuměnia patrnie pochopíme Praotcovo proroctvie. Praotěc, poškrabavsa po paliciej, prohovoráva : „Priatělia, pokochajme pohledom po póvabnych panoramatoch. Predzviedzuji prichodivšia pokolenia planúcich postaviť Prahu. Potem Prziemysel povolaný panovnicí Prahy pri pravidelnom poorávání polí prichodi povznesti pospolitost Praslovanuov. Prijímači podoboja pošlapů prikazanie pánaboha. Pobelohorská pohroma pustoší posledniju pospolitosť. Prorakúský panovník Pepa podá podniecenie pozvednúť praslovanskije plémě. Prichodi první právoplatný prezident pantatínek, prvorepublikové posvícenie, potem pietapaděsátiletá potopa. Polistopadové procitnutí prorokované porevolucioními prognostiky prinesie plno protichodnych pocituov.
Prauda podiesi !“

Created by Jirka Háček.cz | © All Rights Reserved