Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky/rezervace/online check-inu vyslovujete svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Veškeré Vámi uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Penzion Dubina

Provozovatel: Vojtěch Paclík, IČ 06399479, sídlem Novákových 976/45, Praha 8, 180 00

Vojtěch Paclík je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování nás kontaktujte emailem na: penziondubina@gmail.com

Co jsou Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

– základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození, číslo dokladu;

– kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy;

– u spolubydlících jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu;

– informace o službách, které Vám poskytujeme;

– informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů;

– fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

– soubory cookies.

Kdy a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Při vyplnění rezervace / poptávky ubytování, při zaškrtnutí souhlasu k odběru novinek a speciálních nabídek ubytování, nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

– zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem, včetně důvodu vedení evidenční knihy pro potřeby úhrady poplatku za rekreační pobyt;

– ochrana svých oprávněných zájmů, kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku;

– marketingové účely (zasílání informací o službách, zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami).

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

V souladu s GDPR zpracováváme údaje výše uvedené pro zajištění Vašeho ubytování a služeb s tím spojených po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností. Uvedená data neposkytujeme dalším subjektům mimo zákonných nařízení.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být zaslána na e-mail penziondubina@gmail.com.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.