Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky/rezervace/online check-inu vyslovujete svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Veškeré Vámi uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Penzion Dubina

Provozovatel: Vojtěch Paclík, IČ 06399479, sídlem Novákových 976/45, Praha 8, 180 00

Vojtěch Paclík je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování nás kontaktujte emailem na: penziondubina@gmail.com

Co jsou Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

– základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození, číslo dokladu;

– kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy;

– u spolubydlících jméno a příjmení, datum narození, číslo dokladu;

– informace o službách, které Vám poskytujeme;

– informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů;

– fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

– soubory cookies.

Kdy a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Při vyplnění rezervace / poptávky ubytování, při zaškrtnutí souhlasu k odběru novinek a speciálních nabídek ubytování, nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Důvody zpracování Vašich osobních údajů jsou zejména:

– zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem, včetně důvodu vedení evidenční knihy pro potřeby úhrady poplatku za rekreační pobyt;

– ochrana svých oprávněných zájmů, kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku;

– marketingové účely (zasílání informací o službách, zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami).

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

V souladu s GDPR zpracováváme údaje výše uvedené pro zajištění Vašeho ubytování a služeb s tím spojených po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností. Uvedená data neposkytujeme dalším subjektům mimo zákonných nařízení.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být zaslána na e-mail penziondubina@gmail.com.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Soubory cookies

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

COOKIES

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jaké cookies používáme?

Funkce Název cookie Doména Doba Popis
Analytické _gat_UA-195426665-1 .penziondubina.cz 1 minuta Soubor cookie Google Analytics ke snížení rychlosti požadavku.
_gid .penziondubina.cz 1 den ID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě
_ga .penziondubina.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů
Technické cookieconsent_status .penziondubina.cz 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_ana .penziondubina.cz 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_mar .penziondubina.cz 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web
cookieconsent_status_tech .penziondubina.cz 1 rok Ukládá nastavení předvoleb cookies pro tento web

Všechny výše uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této tabulce.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome Firefox 

Internet Explorer

Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

Mailchimp (EN): https://mailchimp.com/legal/privacy/
Google: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
Seznam.cz: Behaviorální reklama
Microsoft Cookies průvodce: http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ) http://www.aboutcookies.org/ (EN)