9. Lovoš

Lovošské lufty …120 slov na „L“

Lenošící lajdáci líčí loňské letní lezení Lovoše: „Lezete-li Lovoš listnatým lesoparkem, lelkující lyrici laškovně lákají lepé lasice. Ledasjakou laureátku lycea lehce lapnou lstivými lichotkami. Lezete-li Lovoš lepší lovosickou linií, lapnete lufta lovosické Lovochemie. Lezete-li Lovoš ledasjak, litujete. Láteříte, lapeni léčkami loupežníků loudících laskominy.“
Letošní leden láká Litoměřičáky lézti Lovoš ledasjak. Lační likvidovat loupežníky, lapli ledabyle ložený lískovec. Leč loupežníci lenoší, léčíc lázněmi Libverda ledviny likvidované loni lapenými lomcováky lavorovice.
Liduprázdný lovošský lokál laskavě lapne lednové lezce.  Litujeme lobingu lovosických lichvářů leta letoucí lustrujících leitmotiv lanovky lahodící lopotícím lidem. Lehce líznutí lemtáním ležáku, lahodného likéru, limonádou lepšenou lihem, lupou luštíme  Lovošskou lokalitu. Lovosice, levobřežně lemované Labem, lákají lovochemiky licoměrně likvidovat lahodný luft.
Leč Libochovické lužní lesy lahodí loajálním Litoměřičákům lepšími limity.