Praotec Čech po 1.510 letech opět na Řípu

Priatělia, postojmež !!! … 120 slov na „P“

Poslúchnitě Praotcovo prorokovanie po polrokém putovaniu ponurými pustami, Podunajím, Podyjím, Pálavou, Podkrušnohorskou panvijou, potem Podřipskem. Požehnané Podřipsko prinosí pochodujúcim praslovuanom pravé potěšenie. Po prekonaniu posvátného pahorka pospolem pohlédněmež po popitých panákuov podřipske j pálenky, pollitroch penivého piva, poldecákach prúzračnejho Pinota. Potem plný porozuměnia  patrnie pochopíme Praotcovo proroctvie.
Praotěc, poškrabavsa po paliciej, prohovoráva : „Priatělia, pokochajme pohledom po póvabnych panoramatoch. Predzviedzuji prichodivšia pokolenia planúcich postaviť Prahu. Potem Prziemysel povolaný panovnicí Prahy pri pravidelnom poorávání polí prichodi povznesti pospolitost Praslovanuov. Prijímači podoboja pošlapů prikazanie pánaboha. Pobelohorská pohroma pustoší posledniju pospolitosť. Prorakúský panovník Pepa podá podniecenie pozvednúť praslovanskije plémě.
Prichodi první právoplatný prezident pantatínek, prvorepublikové posvícenie, potem pietapaděsátiletá potopa.
Polistopadové procitnutí prorokované porevolucioními prognostiky prinesie plno protichodnych pocituov.
Prauda podiesi !“

Napsat komentář

komentář