Vinárna Vikárka – bezvadná volba na skvělé víno

Vinárna Vikárka  … 122 slov na „V“

Vstupní veřej Vikárky vábí vytříbené vinaře vplout ve vnitřek vyhlášené vinárny. Vzletmo vstupujíc  vydlážděným vchodem vidíme vpravo verandu vedoucí ve vejminek.
Ve vystrčeném vejminku vykouzlil ve vlahých večerech velebený velebásník vroucí veršované variace. „Však, … Viléme!“
Vstupujíc ve vnitřní výdřevu vinárny, vášnivě vzdychneme.
Všudypřítomný věhlas vinárny ve všech vyloudí vyjímečné vydechnutí: „Veni, vidi, vici!“  Vítající, vskutku vroucná vedoucí,  vyburcuje vcházející vinětou Velkožernoseckého výběrového vína: „Vino veritas!“
Vteřinka významného váhání … „Vivat!“, ve všeobecném veselí vytáhne vývrtku, vysvobozené víno vytéká vírem.
Vedoucí vzápětí vedle ve vývařovně vyčaruje voňavé vepřové výpečky, vypraženého velepstruha, volské vejce, výtečný vuřtguláš.
Vyhlídková veranda vybízí vyhledávače výtečného vína vidět vinoucí veletok velkožernoseckými vinicemi.
„Voalá“!, vděční veškerému vypitému vínu, večer, vycházejíce vně vinárny, všichni ve vzoru velebásníka veršujeme.

Napsat komentář

komentář