pár povídek z knihy – „D“ jako Dyje

Družební delegace do delty Dyje … 400 slov na „D“

Dojatá delegace docentů důležitě domlouvá drahocennou dotaci do dostavby delty Dyje. Desetitisíce drachem darují dubajští džentlmeni dílem do dočištění Dyje dle dojednané doktríny, dílem do dekadentní dovolené. Definitivní doladění deklarovaných dohod doplněné degustací domácího demisektu, domluvili dárci dotace do Dolnověstonického družstevního doupěte. Dobrosrdečný docent, děda Dopita, dovalil dřevěnou díži dozrálého Donfeldera. Delegace dubajských donátorů, doplněná družnou Džamilou, dychtivě dožaduje důkladné doplňování do dna dopíjených džbánků. Džamila, druhorozená dcera domorodého despoty, dohání důstojné docenty dráždivým dekoltem do davového divočení. Diplomovaný devadesátiletý donchuán Demján, dvojník dalajlámy, dětinsky džemuje. Dvakrát diplomovaný doktor Douša donesl důstojně demižón doslazovaného demisektu. Drahocennou delikatesu družební delegace divoce dožahla.
Důchodce Dymák darebně dvakrát dolil donátorům duritky dodatečně dokvašovaným dýňovým džusem. Domorodí držitelé dotací dotčeně dupali do dlažby.
Devadesátiprocentní denaturák dostal delegaci definitivně do dezolátního deliria.
Dotěrní Dubajané dychtí demonstrovat dodávku dotací doplaváním deputace do dyjské delty. Divoce dopíjejí do dna dřevěnou díži Donfeldera, do níž dotlačují dřímajícího Diogena. Dekl důkladně doklepnou dekorační dlažebkou. Dále dovedně dotvarují dlátem dubovou dveřní desku do designu domorodé džunky. Dopijí džezvu dopražené Diakávy, dolijí destilku do dýmek.
Docent Dopita dovlekl dřevěný deblkajak, dušný Douša dvě dofouknuté duše. Diverzant Demján dobalil do deblkánoe dva dělbuchy, devět dýmovnic, dymogán.
Drátem dovázané dvoulodí dotlačili docenti do dravé Dyje. Dovedně dostihli dezorientovanou džunku dubajanů. Ďábelský Demján decentně dotlačil dírkou dovrtanou do Diogenovy díže dvě dražé dymogánu. Doprostřed džunky dohodil doutnající dýmovnici. Dusící dubajané děsivě drtí dásně. Dosud družný domorodec Dagg diskrétně doměřil dávku dusíkatého dohnojovače. Donastavil detonátor domácky dodělaného dynamitu. Drastická detonace devastovala dvoulodí docentů. Decimovaný Douša držíc duši drmolí: „Dejme drzounům drzejm do držky!“ Dohmátl dlaní dřík džunky. Dlouhán Damokles dovedným drápnutím damascénskou dýkou dosáhl defektu Doušových duší. Dovolávajíc: „Džihád ďaurům!“, demonstrativně dupe. Džamila dekorativně dovypjala dmoucí dudy. Delegace dubajských držgrešlí drze dovádí. Deprimující debakl dokonává dohlížející džin doposavad dovřený do dýmající dózy. Drsné drama!
Definitivnímu deklasování domácího družstva dozabránil dezertér Demján. Drcnul do Dagga dojemně držícího drahocennou dózu. Dagg dopadl divokým držkopádem do Dyje. Demján duchaplně dohmátl držadlo dózy: „Džine, davaj domů!“ Důkladným doleštěním dlaní docílil dostat démonického džina dovnitř dózy. Dezorientovaní dubajci dřevění. Dva dovedně drbnuté dělbuchy dokonávají demolici domorodé džunky. Důležitě domlouvaná dotace dozajista devalvuje.
„Dotace?“, dlužno dodat: „ Danajský dar!“
Decimovaná Dubajská dotační delegace doplavala do dubna deltu Dyje durch do Dunaje, Diogenes do daleké Dalmácie.
Dle dodatečně domlouvaných dohod dodají Dubajci, doufejme, další dotaci dílem do dálnice Drážďany – Děčín, dílem do drezury dvouhrbých dromedárů.