pár povídek z knihy – „R“ jako Radbuza

Revitalizace Radbuzy … 400 slov na „R“

Rozporuplné rozhodnutí rokycanských radních radikálně revitalizovat rozvodí Radbuzy rozdráždilo rekreační rybáře. Rozhněvaně rozebírají rámcovou radní rezoluci, rozkazující rodilým rybářům rozebrat rozkládací rampy, rozvalit regulovaný retardér, respektive rovnou rozprášit rozkošný rybářský revír. Rozzlobení rokycanští rodáci razantně rozhodli rozdmýchat rozbušku revoluce.
Ramenatý Richard rozčileně rozkládá rukama: „Raplové, rozbordelili radnici, rovněž rozvrátí rekreační rybaření!“ Rehabilitovaný rotmistr René, rachotíc ruksakem rozbušek, rozjímá: „Rozeženeme rošťáky ruskejma rachejtlema!“ Rada rozhorlených rybářů ryčně rezonuje. Ráno rozbalili rokycanští radní rozložitý raft. Rozhodnuti renomovaně rekognoskovat rozbahněné rozvodí Radbuzy rozkázali raftovému reprezentantovi Romanovi rozchodit restituovaný raft, rozervaný revoltujícími rolníky rozhořčenými robotou. Rozmrzelý rafťák Roman, roky reprezentující republiku, rutinovaně rozsadil rádoby rozšafné radní rozumbrady. Renomovaně radí: „Rozhalte rozhalenky, rozepněte rukávy. Radostně rozcvičte rachytické ručičky.“ Rozložitý rychtář Ruda Rambousek, rozkročmo rozsedávajícíc rozhoupaný raft, rozumuje: „Rafinovaným rozšířením rezervace raků rozhodně rozkvete rokycanský region. Rozmanitými rozhlasovými relacemi rozvíříme rušný rejdařský ruch. Remorkéry rozvlní rozvodí Radbuzy“.
Rezervovaný referent Ryšánek roztržitě rýpne: „Radikální regenerací rozvodí rovněž rozhodíme rejdiště ryb. Rozzlobíme rybáře.“ Růžolící radní Regina rozhořčeně ráčkuje: „Rrroční rrrozpočet rrradnice rrrybáři rrrabují! Rrrozcapená rrreklama, rrroztodivné rrrybí rrrituály, rrrozverrrné rrradovánky! Rrradši rrrybáře rrrozcupovat!“ Romantiku ranního rozbřesku ruší rytmické rachocení rozjetého raftu. Rámus rozkuňkal rezavé ropuchy, rovněž rozpoutal rvačku rozchechtaných racků.
Rozjetý raft riskantně rajbluje rozrostlé rákosí. Rozrušení radní reflexivně ryčí. Rafťák Roman rozpačitě rozpřáhne ruce. Rozvětvená reneta Romana rázem rozplácne. Roztřesené radní rmoutí rané Romanovo rozloučení. Rychle rotující raft rozjíždí regulérní rodeo. Ryčící radní regulérně rajtují raft. Rozezlení rybáři, rozparádění rumem, rychtují radním regulérní rasovinu. Rameny rozměrných ribstolí rutinně rozdělili rozsedlinu Radbuzy. Rozbahněným rozvodím rozprostřeli repliky robustních rudých raků, rozhodili rybářské rekvizity. Rafinovaně rozmístili reflexní rakety. Rozjaření radostně registrují rozvlnění Radbuzy rozjančeným raftem. „Rach!“ rány raket rachotících ranním rozbřeskem rozplakaly rychtáře Rambouska. Referent Ryšánek roztrpčeně rozkousl ret.
Rozkročený rybář Richard rozvážně rozmáchl rukou: „Rác!“ Rezavou rybářskou rekvizitou rozpíchl raft. Roztřepený raft rázem rozšmelcovala rozvodnělá Radbuza. Ranní rozplavba rozdrkotané radní rozhodně rozehřeje. Rozmáčení radní rádi rekognoskují ribstolový retardér. Riskantně ručkujíc ribstolovým ramenem rozmazaně rozeznávají rozestavěné roty rabijáckých raků.
Rezignovaně ruší rozporuplné rozhodnutí revitalizovat rozvodí Radbuzy. Roh ribstole roztrhl radní Regině róbu. Regina, rafinovaně rolujíc roztržený rozparek rádoby romantického roucha, rozhalí roztomilé růžové rajtky. Růžolící retro Rusalka! Rozháraným radním, riskantně ručkujícím ribstolemi, rázem rupne rozum. Rozpustile rozvášnění, rozverně rozumují: „Revitalizace račí rezervaci? Rozhodně rána ročnímu rozpočtu radnice!!! Raději rovnou rozhodněme rekolaudovat radniční restauraci.“
Roční rekonstrukcí radniční restaurace rozhodně rozkvetla. Rozkošné růžové rezidence, rudé roletky, rozličné rajcovní rekvizitky. Rekvalifikovaná rusovláska Regina, rentiérka „Růžového ráje rozkoše“, radostně rozvíjí regionální ruch.