Turistické

9. Lovoš

Lovošské lufty …120 slov na „L“ Lenošící lajdáci líčí loňské letní lezení Lovoše: „Lezete-li Lovoš listnatým lesoparkem, lelkující lyrici laškovně lákají lepé lasice. Ledasjakou laureátku lycea lehce lapnou lstivými lichotkami. Lezete-li Lovoš lepší lovosickou linií, lapnete lufta lovosické Lovochemie. Lezete-li Lovoš ledasjak, litujete. Láteříte, lapeni léčkami loupežníků loudících laskominy.“ Letošní leden láká Litoměřičáky lézti Lovoš ledasjak. […]

8. Solanská hora

Solanské svahy … 150 slov na „S“ Státní silnice stoupá směr Skalice. Stísněně sedíme, sledujíce stesky spolujezdců. Společné slavení svátku sedmnáctileté Simony se skončilo sázkou. Spařená společnost se se sobotním svítáním sází slézti sedmdesátimetrový Solanský sráz. Složíme sumu se samých stokorun. Sázku spolkne statečný sportovec sebravší skalp Solanskému skalisku. Strmý svah spolu se sjíždějící sutí skýtá […]

7. Boreč

Borečtí borci … 100 slov na „B“ Baže, Bohemia bývávala bouřlivá. „Bodejť!“ Berme bachratý Boreč“. Blijíc bezbřehé bublající bahnotoky, budil bombardujícími balvany blažené brontosaury. Bezuzdný bengál burcoval Bohemii. Bývalé bafající boule, bobky, bochánky byli bezpochyby balvanotvorné. Báňští badatelé bývalý brajgl berou. Buším barometrem. Bude bílo. Bereme bytelné boty, bundy, beranice. Bravurně balíme batoh, bereme buzolu. Budoucím […]

6. Sutom

Strašidelná Sutomská skaliska … 150 slov na „S“ Sutomská skaliska skýtají sehrát snaživcům soupeřícím stoupat svahy Středohoří strašlivou scifi scénu. Spletité serpentiny slepé silnice spojují sešlý statek se středověkým skanzenem. Socialismus se sem stěží soukal. Sesedávající strašidelné stavby se snoubí se skládkami starých senovážných strojů sešněrovaných setrvale sužujícím svlačcem. Stísněně sejdeme se silnice, sledujíc směrovku Sutom. […]

5. Jezerka

Jezerský jump … 150 slov na „J“ Jedno jarní jitro jukáme jiskrnou jinovatku. Je jasno. Ještě jektajíce, jdeme jmout Jezerku.  Jenom jukneme, jestli jsou jehličnany ježaté. „Jojo, jaksepatří jsou!“ Jégrhózny jsou jistota, jak jít jehličnany jednodušeji. Jinak jatka. Jenom jizvy. Jdeme jásavě. Jenže jeřabinami juchá jankovatý jezevec. Jistě je ježatý. Jeho jesličky jistojistě jmuli jeleni. Jezevec […]

4. Ovčín

Ovčín … 150 slov na „O“ Osmadvacátého odpoledne odhodlaně odcházíme obejít Ovčín. Odmítaje oběd, obdivujeme oválný ovčínský oprám, odvodňující okolní oblast. Ospalí okouni okounějí, oschlý orobinec obráží. Oprám obklopuje osm odrostlých olší ovázaných opentlením od ozelenalého otrapy obkročmo okupujícího ošumělou olši. Otrapa obezřetně obhlíží obtěžující obecenstvo. Oslovíte-li otrapu, odříká odvěké osudy Ovčína : „Onehdá, obsadili ozbrojenci oblast […]

3. Košťálov

Košťálovské kejkle … 111 slov na „K“   Kol kolem kraluje katastrofální kosa. Kradmo koukáme, kterak klouzavá komunikace katapultuje kodrcající káry kamsi ke keříkům. Kolosální kalamita kulminuje Krakonošovými kejklemi. Konečně klid. Kultivovaně klimbáme kolem kamen. Klasická kopie kamarádů Karafiátovy knížky. Ke koflíku kafe křupeme keksy. Kdosi kecnul kolosální kravinu: „Knokautujme Košťálov!“ Klepající kosu, kryji kebuli kulichem. Komunikace […]

2. Hazmburk

Hazmburk … hovorově Házímburg … 150 slov na „H“ Hypnotizovaně hledíme hrbolaté hradby hradu Hazmburk. Hrad hodláme horolézti. Habrovým hvozdem hopsáme hore. Historici hájí hypotézu, hlásající Hazmburk hovorově … Házímburgem. Honosný hrad hněvával hartusící husity. Hystericky halapartnami hrozili hochům, houževnatě hájících hradní hradby. Horda husitů hodlala hrad hrůzostrašně hroutit. Hlavně hezké hradní holky hanobit. Hradním hejskům […]

1. Radobýl

Radobýlské ranní rozhledy … 200 slov na „R“ Rozmrazující rozbřesk rozněcuje rozvinout ranní rutinní rituál. Rozštípaným roštím rychle rozehřát rošt, rafinovaně rozlít rum, rozestlat rohože, rozohnit rozechvělou rusovlásku, rezolutně rozjet rozverné romantické radovánky. „Rapapapá!“ Rozehřátý rtuťoměr registruje roztávající rampouchy. Rozkapané rampouchy rozptylují ranní rozkoš. Rozbolavělé revma raději rozchodíš. Rozebereš rukavice, rolák, rádiovku, rubášku. Rozštěkáš ratlíka. […]

Adršpašská apokalypsa

Adršpašská apokalypsa … 100 slov na „A“ Adrenalinová agentura „Alpin“ agituje adepty alpinismu absolvovat alpinistické atrakce. Adršpašský amfiteátr absorbuje akceschopné aktivisty. Aspirant Alex, asimilovaný Američan, akceptuje akční avízo akrobatického askety Aloise. Alexovo „afro“ asociuje asketickému Aloisovi averzi. Alois, absolutní abstinent, anektuje atraktivní Ajfelovku Adršpachu. Alex, aklimatizačně aplikující Absinth, aktuálně analyzuje akrobatické aktivity Aloise: „Ajajaj, asi abdikuji!“ […]

Created by Jirka Háček.cz | © All Rights Reserved