Zábava

Tato rubrika nabízí našim příznivcům, současným i potencionálně budoucím návštěvníkům penzionu Dubina, kteří jsou tak, jako my … kapánek ujetí, krapet toho uměleckého vyžití.

Nalistujte si v pravém sloupci vám blízkou rubriku … a už je to jen na vás, jak si to přeberete

Čekají vás příběhy z Povídek podle písmenek, které jsou publikované z již vydané knihy Povídky podle písmenek pro poříční plavce, stejně tak, jak z připravované knihy Povídky podle písmenek pro přemožitele pohoří.

Najdete zde komiksy z časopisu “Lidé a Hory” o významných horolezeckých počinech, komiksy z časopisu Horské služby “Jetík a jeho moudra”, vodácký komiks, divadelní hry, vodácké a horolezecké kreslené vtipy, kreslené desatero bezpečnosti v horách a na cyklostezkách atd. …

Mrkněte i na povídky podle písmenek … vánoční a jiné příležitostní … a i další

Masopust

Michalovicko-Malíčský Masopust … 100 slov na „M“ Maličký Malíč motivovaný Michalovicemi má masopust. Mnoho mladých montuje malebné masky. Míhajíc mávátky míří mašinérie masek michalovickou magistrálou mezi milovníky majálesu. Mnozí morbidně mečí, mnozí mutují. Málokdo mlčí. Místní Málka, míjející mávajícího Míšu, má mísu masa. Malíčtí malíři mžourají mrkadly.  Michalovičtí marinovali maxibachyni. Myslivci měli mimořádně mistrnou mušku. Maštěné […]

Knoblošská 21 … povídka na písmenko “K”

Knoblošská 21 … 150 slov na „K“ Kdo kvituje kampaň kořit knoblošské kopce, kurážně klopýtá kamenitými komunikacemi křížícími krušnohorskou kotlinu. Koledníci konečně kušují. Kometa klesla kamsi ke Kristově kolébce, kde králové klopí košíky. Každý koumá, kterak koordinovat kilogramy korunované každoroční konzumací kapra.  „Kamarádi, kontrolu kalorií kombinujte klusáním kolem kopců knoblošské kampaně!“ Kupříkladu Kletečná, Košťálov, Kloc, Kubačka, […]

Proč pojmenování Ploučnice ?

Proč právě pojmenování Ploučnice ? … 300 slov na „P“ Přátelé, popřemýšlejme pospolu, proč Ploučnici pojmenovali předkové právě Ploučnicí. Protože potůček prorážející pískovcovou průrvu posléze poskytne plavcům ploužení podél porostlého pobřeží ? Proto Ploužnice ? Příslušné pojmenování poskytuje povodí plochá pahorkatina pozvolně plynoucí po proudu. Pakliže přitakáme, pak platí pojmenování Plošnice ?? Případně pokřtilo potůček při předjaří […]

Suché jezy

Vodáci … podpořte projekt Suché jezy  … www.suchejezy.cz Jezy byly na našich řekách odedávna. V poslední době ale dochází k tomu, že voda nad některými jezy je zcela využívána malými vodními elektrárnami na úkor rekreace, ekologie a migrace živočichů. Dochází k nedodržování zůstatkových minimálních průtoků, vorové propusti bývají celoročně zahrazeny a vodáci chodí úseky řek […]

Beskydská bludička

Beskydská bludička … 222 slov na „B“ Banda brněnských „boys“ baží brázdit Beskydy. Během bezuzdného bumbání blízko brněnského bulváru blaženě breptají: „Bodejť, budeme bosí brodit bystřiny, baštit báječný buřtguláš, bezpochyby budeme báječně bivakovat. Bagatelizují báchorky beskydských babiček bilancujících bezvýchodné bloudění bůhvíjak bezmocných brachů balamucených bělostnými bludičkami. Berou batohy, bedýnku Budvaru, balík buřtů. Balí baterky, buzolu, bivakovaní […]

Očarován Orlicí

Očarován Orlicí … 200 slov na „O“ Odjakživa obdivuji odvážlivce odhodlané obeplouvat obtékané obelisky. Organizátoři obeplouvání onehdá odpádlovali obdivuhodnou Otavu, ošemetnou Ohři. Od organizátorů očekávám obsílku obsahující oznámení, odkud odstartujeme obvyklý oplachovací obyčej.  „Ouha!“, ochotnické orgie odehrajeme okolo obou Orlic. Odpolední ochutnávkou oblastních odrůd Ovohuče obměkčím osrdí oddané Olinky. Ovíněná, opile odkývne ozkoušení Orlice. „Ojojojoj !“, obezřetně […]

Skálolezecké stodvacetiny

Stráňata společně slaví stodvacetiny … 120 slov na „S“ Septembr sedmapadesátého. Sourozenci Stránští svorně spatřili světlo světa. Století stabilizovaného socialismu synáčky, skoro siamské, systematicky sešněrovávalo. Se sebezapřením sobě svolným, sbratření sourozenci soudržně studovali stavárnu. Svěrače sedacích svalů se stupňujícím se studiem samovolně selhávaly. Sotva sedmnáctiletí sokolíci, sklíčení středoškolskou statikou, se shodli systematicky slézat strmé skály. Směle […]

Krkonoše – katastrofální krácení komunikací

Krkonoše – katastrofální krácení komunikací … 250 slov na „K“ Když kolem Kořenova koledují koledníci, kvarteto kovaných kamarádů každoročně konfrontuje kýženou kondici klasickým kluzem Krkonošskými kopci. Krkolomné kopce Kamenec, Kotel, Kozí kopy knokautují kamarády křivolakým kamzičím krosem kolem krabatých ker, kombinovaným krutým klesáním kamenitými kuloáry. Karbonové kluznice kvalitních kluzek konstrukce Kneissl korigují kamarádi kmitáním korkové kostky. […]

Tuláci

Tak tedy Tuláci … 170 slov na „T“ Tehdejší trampování, trochu tabu, trýznilo tesilové tribunové tlučhuby, trápící tlampače teatrálním tlacháním terorizovat tradiční tuzemský tramping. Tajní tenkrát takticky, takřka tvrdošíjně, trestali tamější trampy, tolik toužící tvořit toužebné tradice třeba teplem táboráku. Teda tradice … tužba tláskat teplý točeňák, testovat termolahev třezalkového té, trestat trvanlivý tlamolep. Taky […]

Created by Jirka Háček.cz | © All Rights Reserved